Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε πελάτες χονδρικής: υδραυλικούς, καταστήματα & επαγγελματίες υδραυλικών ειδών


ΑΦΟΙ ΟΝΝΙΚ & ΒΑΡΤΑΝ ΠΑΤΟΥΚΙΑΝ Ο.Ε.


Φαέθωντος 17 & Ενδυμίωνος 34,

17564 Παλαιό Φάληρο


210 9480596


Fax: 210 9480523


Email: info@acquaset.gr

GR59 0110 4020 0000 402/440430-02

GR16 0140 5520 5520 0233 0000 583

GR40 0171 7600 0067 6014 5023 030

GR45 0260 2210 0003 2020 0861 983

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


  • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή.

  • Η παραλαβή των εμπορευμάτων αποδεικνύεται από την υπογραφή του πελάτη ή τη σφραγίδα του πρακτορείου μεταφοράς.

  • Εξόφληση εμπορευμάτων εντός 90 ημερών ή με μετρητά. Προεμβάσματα κατόπιν συνεννόησης και με έντυπη απόδειξη της εταιρείας μας.

  • Τραπεζικά και μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από λάθος ή παράλειψη του πελάτη, βαραίνουν τον ίδιο.

  • Είδη που έχουν "χτυπηθεί" ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν επιστρέφονται.

  • Επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία, αυστηρά εντός 20 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

  • Παράπονα για θέματα ποιότητας των προϊόντων, καθώς και για ελλαττωματικά, δε θα γίνονται δεκτά χωρίς την επίδειξη των εν λόγω προϊόντων.

  • Εμπορεύματα που είναι εκτός γκάμας προϊόντων δε θα γίνονται δεκτά προς επιστροφή.

  • Η εταιρεία θα προβαίνει σε χρέωση των εξαρτημάτων που τυχόν λείπουν από τη συσκευασία κατά τον έλεγχο των επιστροφών.

  • Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.